Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Công trình cầu đường Nguyễn Tri Phương

Tên dự án: Công trình cầu đường Nguyễn Tri Phương

Tổng mức đầu tư: 1.062

Chủ đầu tư: Sở Giao thông – vận tải Đà Nẵng

Nhà thầu: Tổng công ty xây dựng CTGT 4

Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm: Cáp dự ứng lực, Gối cầu, Khe co giãn

Thời gian: 2011-2012

< Back..