Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án cao ốc văn phòng BMC

Tên dự án: Dự án cao ốc văn phòng BMC 

Tổng mức đầu tư: ~ đồng

Chủ đầu tư: Công ty xây lắp thương mại BMC 

Thầu chính: Công ty TNHH Minh Thông 

Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm: Cáp, Neo

< Back..