Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án cao ốc văn phòng Thiên Nam

Tên dự án: Dự án cao ốc văn phòng Thiên Nam 

Tổng mức đầu tư: ~ đồng

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thiên Nam 

Thầu chính: Công ty CP Xây dựng số 14

Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm: Cáp, Neo

< Back..