Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án Cầu Cổ Chiên

Tên dự án: Cầu Cổ Chiên

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 7

Nhà thầu chính: Liên danh Công ty CPĐT XD Tuấn Lộc – Cienco1

Đơn vị TV Giám sát/Tư vấn Quản lý DA: Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình 625

Quy mô dự án:  Dự án cầu Cổ Chiên có tổng mức đầu tư gần 3.800 tỉ đồng, thời gian thi công 36 tháng, gồm 2 dự án thành phần. Thành phần 1 bao gồm phần cầu Cổ Chiên dài khoảng 1,6 km, dạng dây văng, 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ, tĩnh không thông thuyền cao 25 m, đường dẫn dài hơn 14 km... Thành phần 2 gồm cầu Tân Điền và đoạn tuyến nằm giữa cầu Tân Điền và cầu Cổ Chiên có quy mô cấp 3 đồng bằng, đường dẫn 2 đầu cầu và 12 cầu nhỏ trên tuyến sẽ có 4 làn xe.   

Giá trị Hợp đồng (trúng thầu): Cáp Quý châu: 250 tấn: 5 tỷ, Gối Mageba: 4 tỷ

 

Tiến độ dự án: 3/2011 – 30/4/2014

< Back..