Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125, tỉnh Quảng Ngãi

06/08/2015

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1027-Km1063+877 và Km1092+577-Km1125, tỉnh Quảng Ngãi

Chủ đầu tư: Sở GTVT Tỉnh Quảng Ngãi

Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư Xây lắp dầu khí IMICO

                            Tổng công ty XDCTGT 5 - CTCP

Đơn vị TV Giám sát/Tư vấn Quản lý DA: Công ty CP Tư vấn XDCTGT 5

                                                                     Công ty CP TVTK Cầu đường

Phạm vi gói thầu: Gói thầu 8B : Cầu Châu Ổ, Gói thầu 9A và 9B

Giá trị Hợp đồng (trúng thầu): 2.709.380.000.000 VNĐ

Tiến độ dự án/Thời gian thực hiện:  2013-2015

Chủng loại hàng hóa đã cung cấp: Cáp, Gối, Khe co giãn

                                                           Cáp, PC Bar, Gối, Khe co giãn