Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1265+00-Km1353+300, tỉnh Phú Yên

Dự án: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1265+00-Km1353+300, tỉnh Phú Yên

Chủ đầu tư: Ban QLDA Thăng Long

Nhà thầu chính: Công ty TNHH MTV 384

Đơn vị TV Giám sát/Tư vấn Quản lý DA: Công ty CP Tư vấn xây dựng Thăng Long

Chủng loại hàng hóa đã cung cấp: Cáp, neo, gối, khe co giãn

 

< Back..