Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án đầu tư XDCT mở rộng QL1 đoạn Km848+875-Km890+200,tinh Thừa Thiên Huế

Dự án: Dự án đầu tư XDCT mở rộng QL1 đoạn Km848+875-Km890+200,tinh Thừa Thiên Huế

Chủ đầu tư: Ban QLDA 4

Nhà thầu chính: Tổng công ty XDCTGT 5 - CTCP Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Miền Trung

Đơn vị TV Giám sát/Tư vấn Quản lý DA: Phân viện giao thông vận tải tại Miền Trung

Phạm vi gói thầu: 

Giá trị Hợp đồng (trúng thầu):  

Tiến độ dự án/Thời gian thực hiện: 2014-2015

Chủng loại hàng hóa đã cung cấp: Cáp, gối, Khe co giãn

< Back..