Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án: Gói thầu XL số 6 trên tỉnh Long An và Vĩnh Long

Dự án: Gói thầu XL số 6: Sửa chữa gia cường các cầu (Ván 1, Ván 2 trên QL1; Mộc Hóa trên QL62) thuộc tỉnh Long An, (Ô Chát trên QL60) thuộc tỉnh Vĩnh Long.

 

·        Địa điểm Quốc lộ 1A, QL 62 – Tỉnh Long An, QL 60 Tỉnh Vĩnh Long

·        Dự kiến thời gian triển khai: Tháng 10/ 2016 – Tháng 04/2017.

·        Giá trị hợp đồng :     32,11 tỷ đồng

·        Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 5

·        Hạng mục: Thi công toàn bộ gói thầu, cung cấp khe co giãn răng lược, thay thế hệ dầm cầu Pony bằng hệ dầm cầu mới.

< Back..