Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A địa phận Quảng Trị - Gói thầu số 6: Km 727+535,59 – Km 730+830

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 6.

Giá trị Hợp đồng Vĩnh Hưng thực hiện: 7,039 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến: 08/2016 – 12/2016.

Hạng mục: Sửa chữa mặt cầu cũ và khe co giãn các cầu cũ.

Sản phẩm Vĩnh Hưng cấp cho dự án: khe co giãn răng lược, khe co giãn Feba.

< Back..