Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án Sonadezi - Biên Hòa - Đồng Nai

Tên dự án: Dự án Sonadezi - Biên Hòa - Đồng Nai 

Tổng mức đầu tư: ~ đồng

Chủ đầu tư: Công ty SONADEZI - tổng công ty phát triển khu công nghiệp

Thầu chính: Công ty cổ phần kỹ thuật xây dựng Phú Mỹ 

Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm: Neo

< Back..