Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án sữa chữa các cầu trên Quốc lộ N2 Long An

Chủ đầu tư: Cục Quản lý Đường bộ IV.

Giá trị Hợp đồng Vĩnh Hưng thực hiện: 6,414 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến: 12/2015 – 06/2016.

Hạng mục:

-         Thi công, sửa chữa, gia cường các cầu thuộc Gói thầu: cầu Bà Bố, Kênh Số 2, Kênh 7, Kênh Cùng 2, Trời Đánh, Kênh Ranh 2, Công An, Kênh Ba, Kênh Cùng 1, Khu B8-B9, Bùn Bà Cả 

-         Dán tấm sợi thủy tinh gia cường bản mặt cầu.

-         Thi công khe co giãn răng lược.

Sản phẩm Vĩnh Hưng cấp cho dự án: Khe co giãn răng lược.

< Back..