Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án sữa chữa gia cường các cầu cự nằm trên QL15 – Tỉnh Quảng Bình; các cầu Tràn Đakrong, La Hót 1, Km 3+509, Km 4+734, La Hót 2, Km 6+608, Bản Km 10+556 trên QL15D thuộc Tỉnh Quảng Trị

 

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 4.

Giá trị Hợp đồng Vĩnh Hưng thực hiện: 5,2 tỷ đồng.

Thời gian triển khai dự kiến: 05/2016 – 05/2017.

Hạng mục: Thi công, sửa chữa, gia cường các cầu thuộc Gói thầu.

Sản phẩm Vĩnh Hưng cấp cho dự án: Khe co giãn răng lược.

 

< Back..