Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long giai đoạn 2 Gói thầu số 6: Cung cấp và thay thế khe co giãn trên mặt cầu Thăng Long

Tên dự án: Dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long giai đoạn 2 - Gói thầu số 6: Cung cấp và thay thế khe co giãn trên mặt cầu Thăng Long

Tổng vốn đầu tư: ~

Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án 2

Nhà thầu chính: Công ty CP thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm: Khe co giãn.

Thời gian thực hiện: 2009

< Back..