Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km947+00-Km987+00 qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT

Dự án: Dự án thành phần 1: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km947+00-Km987+00 qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT

Chủ đầu tư: Tổng công ty XDCTGT 5 - CTCP

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Xây dựng 789 Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 592

Đơn vị TV Giám sát/Tư vấn Quản lý DA: Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

Giá trị Hợp đồng (trúng thầu): 1.486.000.000.000 VNĐ

 

Tiến độ dự án/Thời gian thực hiện: 2014-2015

Chủng loại hàng hóa đã cung cấp: Cáp, Khe co giãn

< Back..