Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987+00-Km1027+00 đầu tư theo hình thức BOT

Dự án: Dự án thành phần 2: Đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km987+00-Km1027+00 đầu tư theo hình thức BOT

Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng công trình 545

Nhà thầu chính: Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501
Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại 592
Công ty TNHH Nguyên Lâm

Đơn vị TV Giám sát/Tư vấn Quản lý DA: Công ty CP Tư vấn xây dựng 533

Giá trị Hợp đồng (trúng thầu): 1.625.700.000.000 VNĐ

 

Tiến độ dự án/Thời gian thực hiện: 2013-2015

Chủng loại hàng hóa đã cung cấp: Khe co giãn

< Back..