Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án thi công xây dựng nhánh phía Nam và Hầm chui QL.18 nối QL.18 với KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

Dự án thi công xây dựng nhánh phía Nam và Hầm chui QL.18 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Nút giao hoàn chỉnh nối QL.18 với KCN Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

·        Địa điểm: Khu Công nghiệp Yên Phong – Bắc Ninh

·        Dự kiến thời gian triển khai: Tháng 11/2016 - Tháng 3/2017

·        Giá trị hợp đồng: 8,5 tỷ đồng

·        Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Xây dựng Giao thông Bắc Ninh

·        Sản phẩm Vĩnh Hưng cấp vào dự án/ Gói thầu: Cung cấp vật liệu, Thi công chống thấm phần Hầm kín, hầm hở.

·        Một số hình ảnh thi công:

 

 

 

< Back..