Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia QL1A - Tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT

Dự án: Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia QL1A - Tỉnh Thừa Thiên Huế theo hình thức hợp đồng BOT

Chủ đầu tư: Công ty CP Phước Tượng Phú Gia BOT

Nhà thầu chính: Công ty CP Nam Tân

Giá trị Hợp đồng (trúng thầu): 1.743.000.000.000 VNĐ

 

Tiến độ dự án/Thời gian thực hiện: 2014-2015

Chủng loại hàng hóa đã cung cấp: Cáp, Khe co giãn

< Back..