Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Giám đốc Nhà máy - Chi nhánh Hưng Yên

13/07/2015

I. MỤC ĐÍCH:

 Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chi nhánh Hưng Yên đảm bảo hiệu quả và    theo yêu cầu của Công ty.

II. Nhiệm vụ chính:

 1

 Về công tác quản lý chung:

  1.1

 Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các trang thiết bị là tài sản của Công ty cung cấp cho hoạt động của Nhà máy  hoặc nằm trong phạm vi địa bàn của Chi nhánh Hưng Yên.

  1.2

 Đảm bảo toàn bộ các hoạt động của Nhà máy tuân thủ Nội quy, các quy định, quy trình chung của Công ty.

  1.3

 Đảm bảo Nhà máy làm việc chuyên nghiệp góp phần xây dựng và duy trì hình ảnh Công ty.

  1.4

 Đề xuất và xây dựng bộ máy cơ cấu các phòng ban, cơ cấu nhân lực đảm bảo hoạt động Nhà máy hiệu quả.  Phối hợp với Phòng HCNS Công ty tham gia tuyển dụng công nhân đáp ứng nhu cầu của Nhà máy; Nhận xét,  đánh giá và đề xuất tiếp nhận nhân sự chính thức nếu đáp ứng được nhu cầu của Nhà máy.

  1.5

 Đào tạo và đề xuất đào tạo cho CBCNV tại Nhà máy đáp ứng được yêu cầu phát triển của Công ty.

  1.6

 Giám sát, chỉ đạo CBCNV tại Nhà máy hoặc các phòng/ban của Nhà máy đảm bảo hoạt động theo đúng định  hướng của Công ty.

  1.7

 Chịu trách nhiệm phối hợp và chỉ đạo CBCNV Nhà máy/Chi nhánh phối hợp với các phòng ban trong Công ty  nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển chung của Công ty.

  1.8

 Tập hợp các số liệu thống kê về hoạt động sản xuất và tổng hợp, phân tích, tham vấn, báo cáo BTGĐ các xu  hướng để điều chỉnh mục tiêu sản xuất cũng như mục tiêu chung của Công ty.

  2

 Về công tác quản lý sản xuất:

  2.1

 Tổ chức sản xuất hoặc gia công các sản phẩm theo yêu cầu của Công ty.

  2.2

 Chủ động đề xuất các phương án cải tiến trong sản xuất để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và đáp ứng được  chất lượng tốt nhất theo yêu cầu của Công ty.

  2.3

 Tổ chức, quản lý cơ cấu nhân sự, máy móc, nguyên vật liệu cũng như xây dựng các quy trình trong hoạt động  sản xuất nhằm đáp ứng nâng cao năng suất và hiệu quả trong hoạt động sản xuất.

  2.4

 Chủ động, đề xuất các chương trình đào tạo hoặc tự đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho CBCNV Nhà máy và  đảm bảo hướng dẫn đầy đủ về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy theo quy định của Công ty và Pháp luật.

 2.5

 Tham vấn và tổ chức xây dựng các định mức tiêu hao nguyên vật liệu trong sản xuất theo yêu cầu của Công ty.

  2.6

 Xây dựng chế độ bảo hành, bảo trì máy móc, công cụ lao động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất hoặc đảm bảo  sử dụng an toàn, hiệu quả máy móc, công cụ.

III. Trách nhiệm:

1

 Chịu trách nhiệm trước BTGĐ về toàn bộ hiệu quả hoạt động của Nhà máy Hưng Yên.

2

 Chịu trách nhiệm thực hiện và tổ chức thực hiện Nội quy, các quy định, quy trình của Công ty.

3

 Chịu trách nhiệm phối hợp và tổ chức phối hợp với các đơn vị, phòng ban trong Công ty hoàn thành mục tiêu của  chi nhánh và mục tiêu chung của Công ty.

4

 Chịu trách nhiệm quản lý tài chính theo quy định của Công ty và Pháp luật.

5

 Chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng nhân lực trong Nhà máy hoạt động tuân theo quy định của Công ty và pháp  luật.

6

 Chịu trách nhiệm tổng hợp, phân tích báo cáo tình hình sản xuất của Nhà máy và có những đề xuất phù hợp với  BTGĐ.

7

 Chịu trách Phê duyệt các khoản thanh quyết toán của Nhà máy theo ủy quyền của BTGĐ (nếu có).

IV. CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ:

 - Mức lương: Thỏa thuận.

 - Được làm việc trong một môi trường trẻ, cạnh tranh lành mạnh.

 - Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước, và theo quy định của Công ty.

 - Thưởng theo đánh giá 06 tháng/ lần, các dịp lễ tết, tháng lương thứ 13.

 - Chế độ phúc lợi: hiếu, hỉ, sinh nhật, nghỉ mát, khám sức khỏe, …

 - Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ.

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Công ty CP Thương mại, Tư vấn & Xây dựng Vĩnh Hưng

  Địa chỉ: Lô BT2, Ô số 49 Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

  Người liên hệ: Ms. Định – Chuyên viên P. HCNS.

  Email: dinhdk@vinhhungjsc.com

  Điện thoại: 04 3 540 1770 - 0903 297 116

  www.vinhhungjsc.com