Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Khu chung cư Điện lực - An Dương Vương

Tên dự án: Khu chung cư Điện lực - An Dương Vương 

Tổng mức đầu tư: ~ đồng

Chủ đầu tư: Tổng công ty điện lực HCM

Thầu chính: Công ty xây dựng số 1 Việt Quang 

Vĩnh Hưng cung cấp sản phẩm: Cáp, Neo

< Back..