Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Neo công cụ 13G/15G

Neo công cụ

            Neo công cụ là bộ neo gồm bát neo và các nêm neo công cụ. Loại neo này được lắp vào bên trong các kích và các sợi cáp dự ứng lực được khóa bên trong neo. Khi thủy lực được cung cấp vào kích, neo công cụ sẽ căng các sợi cáp cho đến khi đạt được lực yêu cầu. Một khi áp lực được nới lỏng thì các sợi cáp sẽ được khóa bằng các các thiết bị của kích.

 

 

Lưu ý: Các kích thước dưới đây là kích thước tham khảo, kích thước có thể thay đổi tùy theo chủng loại, nguồn gốc sản phẩm và theo yêu cầu của từng dự án

Parameter of 13G Tool Anchorage

Type

Dimension of Tool Anchor Head D×L

(mm)

No. of Tool Wedge
(số nêm công cụ)

Holding plate
(tấm giữ)

Handle
(tay cầm)

13G - 1

Ø43×47

01

F

F

13G - 3

Ø134×60

03

F

F

13G - 4

Ø134×60

04

F

F

13G - 5

Ø134×60

05

F

F

13G - 6

Ø134×60

06

F

F

13G - 7

Ø134×60

07

Y/F

Y/F

13G - 8

Ø134×60

08

Y

Y

13G - 9

Ø175×60

09

Y

Y

13G - 12

Ø175×60

12

Y

Y

13G - 13

Ø175×60

13

Y

Y

13G - 15

Ø184×70

15

Y

Y

13G - 16

Ø184×70

16

Y

Y

13G - 17

Ø184×70

17

Y

Y

13G - 19

Ø184×70

19

Y

Y

13G - 21

Ø250×70

21

Y

Y

13G - 22

Ø250×70

22

Y

Y

13G - 27

Ø250×70

27

Y

Y

13G - 31

Ø300×120

31

Y

Y

13G - 43

Ø300×110

43

Y

Y

 
 

Parameter of 15G Tool Anchorage

Type

Dimension of Tool Anchor Head D×L (mm)

No. of Tool Wedge

Holding plate

Handle

15G - 1

Ø49×55

01

F

F

15G - 2

Ø134×60

02

F

F

15G - 3

Ø134×60

03

F

F

15G - 4

Ø134×60

04

F

F

15G - 5

Ø134×60

05

F

F

15G - 6

Ø175×60

06

F

F

15G - 7

Ø175×60

07

Y/F

Y/F

15G - 8

Ø175×60

08

Y

Y

15G - 9

Ø175×60

09

Y

Y

15G - 10

Ø184×70

10

Y

Y

15G - 11

Ø184×70

11

Y

Y

15G - 12

Ø184×70

12

Y

Y

15G - 13

Ø194×70

13

Y

Y

15G - 14

Ø194×70

14

Y

Y

15G - 15

Ø250×80

15

Y

Y

15G - 16

Ø250×90

16

Y

Y

15G - 17

Ø250×90

17

Y

Y

15G - 18

Ø250×90

18

Y

Y

15G - 19

Ø250×90

19

Y

Y

15G - 21

Ø300×120

21

Y

Y

15G - 22

Ø300×100

22

Y

Y

15G - 25

Ø300×120

25

Y

Y

15G - 27

Ø300×120

27

Y

Y

15G - 31

Ø300×120

31

Y

Y

15G - 34

Ø370×140

34

Y

Y

15G - 37

Ø370×140

37

Y

Y