Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Neo dẹt

Neo dẹt

Neo dẹt được sử dụng tại điểm cuối của quá trình căng kéo

Neo dẹt thích hợp cho các loại cáp dự ứng lực 12.7mm; 12.9mm; 15.24mm; 15.7mm, và có thể được ứng lực cho việc căng trước của các kết cấu dự ứng lực, cho bản mặc cầu không cần dầm hoặc chiều dày của dầm giảm. Sử dụng kích đơn để căng, có thể tự động neo, nhưng cũng có thể được neo bằng các thiết bị căng kéo khi phần đầu của kích được lắp vào các thiếu bị căng kéo và dòng dầu trong bơm được điều chỉnh bằng van chuyển hướng.


Lưu ý: Các kích thước dưới đây là kích thước tham khảo, kích thước có thể thay đổi tùy theo chủng loại, nguồn gốc sản phẩm và theo yêu cầu của từng dự án

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN NEO DẸT DÙNG CHO CÁP 15.24MM   

Unit: mm

Chủng loại

Cáp

15.24mm

Bát neo

Đế neo

Lò xo

A

C

B

S

E

F

Đường kính

 lò xo

Đường kính sợi

Khoảng cách

N

B 15-2

2

88

48

50

152

70

110

130

8

40

4

B 15-3

3

115

48

50

184

70

168

180

8

40

5

B 15-4

4

160

48

50

230

70

190

200

8

40

5

B 15-5

5

185

48

50

259

70

210

270

8

40

5

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN NEO DẸT DÙNG CHO CÁP 12.7MM   

Unit: mm

Chủng loại

Cáp

12.7mm

Bát neo

Đế neo

Lò xo

A

C

B

S

E

F

Đường kính

Lò xo

Đường kính sợi

Khoảng cách

N

B 13-2

2

88

48

50

152

70

110

130

8

40

4

B 13-3

3

115

48

50

184

70

168

180

8

40

5

B 13-4

4

160

48

50

230

70

190

200

8

40

5

B 13-5

5

185

48

50

259

70

210

270

8

40

5