Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Neo dự ứng lực tròn

Neo chủ động:

            Neo chủ động có thẻ được sử dụng tại phần cố định hoặc căng kéo trong công tác dự ứng lực. Những sợi cáp dự ứng lực nối qua các bộ neo này cần phải được căng kéo bởi cách kích dự ứng lực và sau đó được cố định bằng các nêm neo sao cho sợi cáp dự ứng lực được chuyền đến cấu trúc bê tông thông qua các tấm đúc. Bộ neo dự ứng lực vuông có thể được sử dụng như là neo chết cố định trong các thiết kế không được chon. Bộ neo dự ứng lực tròn có các chức năng giống hệt bộ neo dự ứng lực vuông. Bộ neo dự ứng lực vuông chuyển các sợi cáp dự ứng lực vào bê tông thông qua các tấm đúc với mặt phẳng đơn, trong khi bộ neo dự ứng lực tròn thực hiện chức năng này với đa mặt phẳng. Một trong những điểm khác biệt nữa giữa hai loại là phần chịu lực của neo tròn nhỏ hơn neo vuông.

Bộ neo dự ứng lực tròn: có chức năng giống như neo dự ứng lực vuông. Tuy nhiên, điểm khác biệt trước tiên của neo dự ứng lực tròn là việc truyền lực vào trong kết cấu bê tông thông qua đa mặt phẳng và điểm khác biệt tiếp theo là kích thước diện tích chịu lực. Bộ neo dự ứng lực tròn có thể sử dụng như neo chết cố định dưới các thiết thế không chôn.


Lưu ý: Các kích thước dưới đây là kích thước tham khảo, kích thước có thể thay đổi tùy theo chủng loại, nguồn gốc sản phẩm và theo yêu cầu của từng dự án

CONVENTIONAL ANCHORAGE A SERIES FOR PC STRAND 15.24 MM

Unit: mm

Type

PC strand 15.24 mm

Trumpet

Anchor head

Reinforcement

Type of Jack

(KN)

фA x B

Bolt distance  ф C

Ф D

Ф E x F

Ф G

Ф H

I

N

A15-1

/

/

/

48 x 48

/

/

/

/

1000

A15-2

130 x 65

110

56

86 x 50

115

10

50

5

1000

A15-3

130 x 65

110

56

91 x 50

115

10

50

5

1000

A15-4

145 x 70

125

63

102 x 50

115

10

50

5

1000/1500

A15-5

155 x 80

135

77

112 x 50

127

10

50

5

1500

A15-6

175 x 145

150

80

126 x 52

142

12

50

5

1500/2500

A15-7

175 x 145

150

80

126 x 53

142

12

50

5

2500

A15-8

185 x 150

160

90

136 x 55

175

12

50

5

2500

A15-9

195 x 160

170

90

146  x 55

175

12

50

5

2500

A15-10

205 x 200

180

95

 156 x 58

175

12

50

5

2500

A15-11

235 x 202

210

102

166 x 58

205

12

50

6

2500/3500

A15-12

235 x 202

210

102

166 x 60

205

12

50

6

3500

A15-13

235 x 230

210

102

170 x 63

205

12

50

6

3500

A15-14

235 x 215

210

110

 176 x 65

205

14

50

6

3500

A15-15

250 x 208

225

115

186 x 68

205

14

50

6

3500/4000

A15-16

255 x 258

230

120

196 x 70

235

14

50

6

3500/4000

A15-17

255 x 258

230

120

196 x 73

235

14

50

6

4000

A15-18

265 x 258

241

125

206 x 75

235

14

60

6

4000/5000

A15-19

265 x 258

241

125

206 x 75

235

14

60

6

5000

A15-20

275 x 323

250

135

226 x 80

255

16

60

7

5000

A15-21/22

275 x 323

250

135

226 x 80

255

16

60

7

6500

A15-23/24

295 x 380

270

145

246 x 83

305

18

60

7

6500

A15-25/26/27

295 x 380

270

145

246 x 83

305

18

60

7

6500

A15-28/29

352 x 415

290

130

268 x 88

350

20

60

7

6500

A15-30/31

352 x 415

290

130

260 x 90

350

20

60

7

6500

A15-32/33/34

386 x 510

330

140

296 x 95

400

20

60

8

6500/9000

CONVENTIONAL ANCHORAGE A SERIES FOR PC STRAND 12.7

Unit: mm

Type

PC strand 12.7 mm

Trumpet

Anchor head

Reinforcement

Type of Jack

(KN)

фA x B

Bolt distance  ф C

Ф D

Ф E x F

Ф G

Ф H

I

N

A13-2

125 x 100

105

45

75 x 50

115

10

50

5

1000

A13-3

132 x 115

105

45

82 x 45

115

10

50

5

1000

A13-4

136 x 120

105

50

88 x 48

115

10

50

5

1000

A13-5

140 x 125

120

50

98 x 48

127

10

50

5

1000

A13-6

155 x 130

135

60

112 x 48

142

12

50

5

1000

A13-7

155 x 130

135

60

112 x 50

142

12

50

5

1500

A13-8

170 x 150

140

60

122 x 52

175

12

50

5

1500

A13-9

175 x 140

145

70

132 x 53

175

12

50

6

1500

A13-10/11

210 x 160

162

80

146 x 53

205

12

50

6

1500

A13-12

210 x 160

175

80

146 x 55

205

12

50

6

2500

A13-13

210 x 170

175

80

146 x 55

205

14

60

6

2500

A13-14

210 x 170

190

80

156 x 57

205

14

60

6

2500

A13-15

214 x 200

190

90

166 x 60

205

14

60

6

2500

A13-16/17

246 x 200

200

90

176 x 62

235

14

60

6

2500

A13-18/19

246 x 200

200

90

176 x 65

235

16

60

6

3500

A13-20

260 x 300

220

90

186 x 68

255

16

60

7

3500

A13-21/22

260 x 300

220

90

186 x 80

255

14

60

7

3500

A13-23/24

275 x 300

245

100

216 x 80

255

16

60

7

4000

A13-25/26/27

275 x 315

245

100

216 x 85

255

18

60

7

4000

A13-28/29

300 x 330

250

105

245 x 85

255

20

60

7

4000

A13-30/31

300 x 340

250

105

245 x 95

255

20

60

7

5000

A13-32/33/34

330 x 400

280

120

270 x 110

305

20

60

8

5000

A13-35/36

330 x 410

280

120

270 x 110

350

20

60

8

5000

A13-37

330 x 420

280

120

270 x 110

400

20

60

8

6500