Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Neo HM

Neo HM

Tại những nơi các ứng suất được áp dụng cho một cấu trúc có hình vòng, loại neo HM sẽ được đề xuất sử dụng. Cả phần kết thúc căng kéo và phần kết thúc cố định của ứng suất vòng được chồng lên nhau và so le trong cùng một tấm neo. Sẽ cần thiết sử dụng một thiết bị làm lệch đặc biệt cho việc căng kéo

Lưu ý: Các kích thước dưới đây là kích thước tham khảo, kích thước có thể thay đổi tùy theo chủng loại, nguồn gốc sản phẩm và theo yêu cầu của từng dự án

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LOẠI NEO HM

Unit: mm

Chủng loại

Bát neo

Kích thước phần lồi

OD của bát neo

HM 15-2

160 x 50 x 65

 

 

HM 15-4

160 x 90 x 80

 

 

HM 15-6

160 x 130 x 100

 

 

HM 15-8

210 x 160 x 120

 

 

HM 15-8T

219 x 160 x 120

 

 

HM 15-12

290 x 180 x 120

190 x 100 x 50

184 x 70

HM 15-14

320 x 180 x 125

190 x 140 x 50

250 x 72