Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt

Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Vĩnh Hưng là doanh nghiệp chuyên sản xuất và kinh doanh vật tư thiết bị phục vụ việc xây dựng các công trình giao thông. Với nhận thức về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn  khi vận hành lắp đặt sản phẩm cuối cùng, Vĩnh Hưng luôn chú trọng tới chất lượng của từng sản phẩm mình kinh doanh/sản xuất ra.

          Để tăng cường sự thỏa mãn của khách hàng, Vĩnh Hưng cam kết xây dựng và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008, với các trọng tâm chính như sau:

  • Chất lượng: Công ty đảm bảo thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng, sản phẩm tuyệt đối đạt chất lượng và an toàn khi vận hành.  
  • Con người: Công ty đảm bảo năng lực cần thiết cho cán bộ công nhân viên thông qua công tác đào tạo huấn luyện.
  • Hoạt động quản lý: Luôn tối ưu hóa các hoạt động quản lý nội tại, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, bao gồm cả các yêu cầu liên quan đến dịch vụ trước, trong và sau bán hàng.
  • Cải tiến: Lãnh đạo Công ty cam kết ưu tiên dành mọi nguồn lực trong việc thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.

     Lãnh đạo Công ty đảm bảo chính sách chất lượng được xem xét để luôn thích hợp và được truyền đạt trong tổ chức để mọi thành viên hiểu rõ, thực hiện, duy trì nội dung chính sách này.

Tổng Giám đốc