Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Tuyển 02 nhân viên kinh doanh dự án Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 02 vị trí Nhân viên Kinh doanh dự án tại Hà Nội và Đà Nẵng
Xem thêm..
Tuyển 02 Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 02 Nhân viên Kế hoạch
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Kỹ thuật - Nhà máy Vĩnh Hưng IP Nhà máy VHIP - Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kỹ thuật
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Kế toán Thuế Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kế toán Thuế
Xem thêm..
Nhân viên Kế toán Thanh toán và Nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kế toán Thanh toán - Nội bộ
Xem thêm..
Nhân viên Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kỹ thuật
Xem thêm..
Nhân viên Hành chính - Phòng Quản lý thi công Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Hành chính P.QLTC
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên QC - Phòng QLTC Vĩnh Hưng cần tuyển 01 Nhân viên QC - Phòng Quản lý Thi công
Xem thêm..
Tuyển dụng 01 Chỉ huy trưởng và 01 Kỹ thuật hiện trường Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 Chỉ huy trưởng và 01 Kỹ thuật hiện trường
Xem thêm..