Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG QUỐC TẾ Tuyển 01 vị trí Chyên viên Mua hàng quốc tế - Phòng Mua hàng
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ Tuyển 01 Chuyên viên Kế toán Bán hàng và Công nợ - Phòng TCKT
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN ĐIỀU VẬN Tuyển 01 Chuyên viên Điều vận
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH Tuyển 01 Chuyên viên Tài chính - Kế toán
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT (LÀM VIỆC TẠI CHI NHÁNH HCM) Tuyển 01 Nhân viên kỹ thuật làm việc tại Chi nhánh TP.HCM
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN (HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG) Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 03 Nhân viên Kinh doanh dự án tại Hà Nội và 01 Nhân viên Kinh doanh dự án tại Đà Nẵng
Xem thêm..
Tuyển 02 Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 02 Nhân viên Kế hoạch
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Kỹ thuật - Nhà máy Vĩnh Hưng IP Nhà máy VHIP - Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kỹ thuật
Xem thêm..