Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Tài liệu Download
Tài liệu của chúng tôi là file PDF. Để đọc được bạn click vào link download phần mềm Adobe Acrobat Reader để đọc được file PDF.
Catalogue Vĩnh Hưng Chứng nhận ISO Vĩnh Hưng
Tuyển Nhân viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Mua hàng trong nước Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Mua hàng Trong nước
Xem thêm..
Tuyển Kỹ thuật trắc đạc thi công Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Kỹ thuật Trắc đạc thi công
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Kinh doanh Dự Án Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Kinh doanh Dự Án.
Xem thêm..
Phó phòng Mua hàng Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Phó Phòng Mua hàng (ưu tiên Nam)
Xem thêm..
Chuyên viên Mua hàng Quốc tế Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển 01 chuyên viên Mua hàng Quốc tế
Xem thêm..
Tuyển dụng 01 Chỉ huy trưởng và 01 kỹ thuật hiện trường Công ty Cổ phần thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển 01 Chỉ huy trưởng và 01 kỹ sư hiện trường làm việc tại Công trường thi công nhà máy nhiệt điện Long Phú
Xem thêm..
Chuyên viên tuyển dụng - đào tạo - truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Chuyên viên tuyển dụng, đào tạo và truyền thông.
Xem thêm..
Tuyển dụng Chuyên viên kế hoạch và Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Chuyên viên kế hoạch và 01 vị trí Nhân viên kỹ thuật
Xem thêm..