Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN ĐIỀU VẬN Tuyển 01 Chuyên viên Điều vận
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH Tuyển 01 Chuyên viên Tài chính - Kế toán
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KỸ THUẬT Tuyển 03 Chuyên viên kỹ thuật làm việc tại Hà Nội
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN (HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG) Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 03 Nhân viên Kinh doanh dự án tại Hà Nội và 01 Nhân viên Kinh doanh dự án tại Đà Nẵng
Xem thêm..
Tuyển 02 Nhân viên Kế hoạch Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 02 Nhân viên Kế hoạch
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Kỹ thuật - Nhà máy Vĩnh Hưng IP Nhà máy VHIP - Công ty TNHH Đầu tư và Sản xuất Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kỹ thuật
Xem thêm..
Nhân viên Kế toán Thanh toán và Nội bộ Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kế toán Thanh toán - Nội bộ
Xem thêm..
Nhân viên Kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Kỹ thuật
Xem thêm..
Nhân viên Hành chính - Phòng Quản lý thi công Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Hành chính P.QLTC
Xem thêm..