Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Tài liệu Download
Tuyển Nhân viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Mua hàng trong nước Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Mua hàng Trong nước
Xem thêm..
Tuyển Kỹ thuật trắc đạc thi công Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Kỹ thuật Trắc đạc thi công
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Kinh doanh Dự Án Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Kinh doanh Dự Án.
Xem thêm..
Phó phòng Mua hàng Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Phó Phòng Mua hàng (ưu tiên Nam)
Xem thêm..
Chuyên viên Mua hàng Quốc tế Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển 01 chuyên viên Mua hàng Quốc tế
Xem thêm..
Chuyên viên tuyển dụng - đào tạo - truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Chuyên viên tuyển dụng, đào tạo và truyền thông.
Xem thêm..
Tuyển dụng Chuyên viên kế hoạch và Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Chuyên viên kế hoạch và 01 vị trí Nhân viên kỹ thuật
Xem thêm..
Chuyên viên Kế hoạch Làm việc với Tư vấn thiết kế để đề xuất giải pháp thiết kế, dự toán và phối hợp với Tư vấn thiết kế bảo vệ giải pháp đó với các đơn vị có liên quan. Xử lý thông tin đầu vào của dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác đấu thầu và lập hồ sơ chà
Xem thêm..