Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Tuyển Nhân viên QC - Phòng QLTC Vĩnh Hưng cần tuyển 01 Nhân viên QC - Phòng Quản lý Thi công
Xem thêm..
Tuyển dụng 01 Chỉ huy trưởng và 01 Kỹ thuật hiện trường Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 Chỉ huy trưởng và 01 Kỹ thuật hiện trường
Xem thêm..
Nhân viên Kế toán Bán hàng và Công nợ Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Kế toán Bán hàng và Công nợ
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Xuất Nhập Khẩu
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Mua hàng trong nước Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Mua hàng Trong nước
Xem thêm..
Tuyển Kỹ thuật trắc đạc thi công Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Kỹ thuật Trắc đạc thi công
Xem thêm..
Tuyển Nhân viên Kinh doanh Dự Án Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Nhân viên Kinh doanh Dự Án.
Xem thêm..
Phó phòng Mua hàng Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển: 01 Phó Phòng Mua hàng (ưu tiên Nam)
Xem thêm..
Chuyên viên Mua hàng Quốc tế Công ty Cổ phần Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng cần tuyển 01 chuyên viên Mua hàng Quốc tế
Xem thêm..