Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Chuyên viên tuyển dụng - đào tạo - truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Chuyên viên tuyển dụng, đào tạo và truyền thông.
Xem thêm..
Tuyển dụng Chuyên viên kế hoạch và Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại tư vấn và xây dựng Vĩnh Hưng tuyển dụng 01 vị trí Chuyên viên kế hoạch và 01 vị trí Nhân viên kỹ thuật
Xem thêm..
Chuyên viên Kế hoạch Làm việc với Tư vấn thiết kế để đề xuất giải pháp thiết kế, dự toán và phối hợp với Tư vấn thiết kế bảo vệ giải pháp đó với các đơn vị có liên quan. Xử lý thông tin đầu vào của dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác đấu thầu và lập hồ sơ chà
Xem thêm..
Chuyên viên IT Quản trị hệ thống thiết bị mạng: router, switch, internet. Quản trị hệ thống máy chủ: cài đặt, nâng cấp, tinh chỉnh hệ thống máy chủ đảm bảo hoạt động nhanh, an toàn và ổn định. Quản trị hệ thống máy trạm: cài đặt, sửa chữa lỗi máy trạm phát sinh trong qu
Xem thêm..
Nhân viên Mua hàng Xây dựng, quản lý và phát triển quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước. Xử lý các yêu cầu hỏi hàng/vấn đề phát sinh. Đàm phán giá cả, thương lượng các điều kiện, điều khoản hợp đồng mua bán.
Xem thêm..
Kế toán sản xuất Kiểm soát công tác kế toán sản xuất: tham gia xây dựng phần mềm kế toán, quy trình quy chế hoạt động sản xuất, thiết lập cơ chế và thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động tập hợp chi phí, tính giá thành, xác định hiệu quả hoạt động sản xuất của nhân v
Xem thêm..
Trưởng Phòng Kỹ thuật Chủ động tham mưu, đề xuất Ban TGĐ trong việc xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Phòng đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao và mục tiêu trong từng thời kỳ. Chủ trì tổ chức công tác nghiên cứu cải tiến sản phẩm phục vụ hoạt động sản xuất
Xem thêm..
Trưởng Phòng KHKT Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty về mọi mặt hoạt động của Phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao.
Xem thêm..
Nhân viên Pháp chế - Hành chính Chịu trách nhiệm thực hiện, hoặc hoàn thiện các thủ tục hành chính pháp lý: hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi ĐKKD, đăng ký nhãn hiệu, đăng ký chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ.
Xem thêm..