Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Nhân viên C&B Thực hiện công tác tính lương hàng tháng bao gồm: tập hợp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng chấm công, tập hợp các dữ liệu đầu vào để tính lương liên quan như: doanh thu, BHXH, … và tính lương chính xác.
Xem thêm..
Chuyên viên Kế hoạch Làm việc với Tư vấn thiết kế để đề xuất giải pháp thiết kế, dự toán và phối hợp với Tư vấn thiết kế bảo vệ giải pháp đó với các đơn vị có liên quan.
Xem thêm..
Nhân viên IT Quản trị hệ thống máy chủ: cài đặt, nâng cấp, tinh chỉnh hệ thống máy chủ đảm bảo hoạt động nhanh, an toàn và ổn định.
Xem thêm..
Giám sát thi công Giám sát, theo dõi thi công xây lắp công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, duyệt biện pháp thi công công trình Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Xem thêm..
Chuyên viên kỹ thuật Xử lý thông tin đầu vào của dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thi công các công trình công ty tham gia...
Xem thêm..
Trưởng Phòng kinh doanh Điều hành hoạt động của Kinh doanh hàng thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao doanh số và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.
Xem thêm..
Chuyên viên Kinh doanh Tìm hiểu, nắm bắt rõ về sản phẩm của Công ty đang kinh doanh để phối hợp với Phòng KHKT tư vấn cho khách hàng và đối tác.
Xem thêm..
Chuyên viên Kinh doanh Thực hiện công tác chào hàng và bán hàng: Thực hiên báo giá, thương thảo hợp đồng, thí nghiệm sản phẩm với khách hàng; theo dõi và đôn đốc khách hàng chuyển tiền thanh toán và tiền tạm ứng cho Hợp đồng; theo dõi công nợ của Hợp đồng để tiến hành các biệ
Xem thêm..
Trưởng Phòng Phòng Quản lý thi công - Xây dựng kế hoạch nhân sự và định biên của Phòng - Phân công, điều phối, giao việc, hướng dẫn, kiểm tra công việc các nhân viên trong phòng - Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, trực tiếp thực hiện đánh giá, khuyến khích, động viên, đề nghị khen
Xem thêm..