Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Nhân viên Lễ tân - Hành chính Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, giao dịch, khánh tiết, đón tiếp và hướng dẫn khách đến tham quan, giao dịch, liên hệ công việc. Quản lý tổng đài và máy fax: Thường xuyên có mặt tại tổng đài, phụ trách hệ thống tổng đài của Công ty, nhận và trả lời điện thoại,
Xem thêm..
Kế toán thuế Kiểm tra toàn bộ việc nhập liệu vào phần mềm kế toán của Công ty. Thực hiện lập và nộp báo cáo thuế chính xác, đúng chế độ & đảm bảo thời gian theo quy định của Pháp luật.
Xem thêm..
Chỉ huy trưởng Lập kế hoạch triển khai công việc chi tiết tại công trình được giao phụ trách. Lập biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường… theo HĐ ký
Xem thêm..
Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn phương án tham gia thực hiện dự án với vai trò là nhà thầu thi công. Tổ chức nhân lực tham gia dự án tại các bước: Thiết kế; lập dự toán; đấu thầu; thực hiện hợp đồng.
Xem thêm..
Tuyển Kế toán thi công Kiểm tra lại giá vật tư, thiết bị, máy móc, nhân công trên cơ sở dự trù của Đội thi công đã lập để làm cơ sở cho Trưởng Phòng xem xét trình Ban Tổng Giám đốc phê duyệt. Hướng dẫn, kiểm tra công tác tạm ứng, thanh quyết toán công trình của các Đội thi công
Xem thêm..
Kế toán thuế Kiểm tra toàn bộ việc nhập liệu vào phần mềm kế toán của Công ty. Thực hiện lập và nộp báo cáo thuế chính xác, đúng chế độ & đảm bảo thời gian theo quy định của Pháp luật. Hoàn thiện sổ sách chứng từ, chủ trì quyết toán thuế hàng năm. Chi tiết công việc s
Xem thêm..
Nhân viên kỹ thuật hiện trường Tham gia xử lý thông tin đầu vào của dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thi công các công trình công ty tham gia. Bóc tách bản vẽ, khối lượng phù hợp để yêu cầu vật tư, thiết bị thi công.
Xem thêm..
Chỉ huy trưởng Chỉ đạo các đội thi công và giám sát chất lượng, tiến độ công tác thi công trên công trường trực tiếp hoặc thông qua cán bộ kỹ thuật của ban chỉ huy công trường. Đôn đốc cán bộ kỹ thuật ghi chép nhật ký thi công hàng ngày, báo cáo tiến độ công việc trên c
Xem thêm..
Nhân viên C&B Thực hiện công tác tính lương hàng tháng bao gồm: tập hợp và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng chấm công, tập hợp các dữ liệu đầu vào để tính lương liên quan như: doanh thu, BHXH, … và tính lương chính xác.
Xem thêm..