Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Giám sát thi công Giám sát, theo dõi thi công xây lắp công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng, duyệt biện pháp thi công công trình Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
Xem thêm..
Chuyên viên kỹ thuật Xử lý thông tin đầu vào của dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thi công các công trình công ty tham gia...
Xem thêm..
Trưởng Phòng kinh doanh Điều hành hoạt động của Kinh doanh hàng thực hiện mục tiêu không ngừng nâng cao doanh số và nâng cao uy tín của Công ty trên thị trường.
Xem thêm..
Chuyên viên Kinh doanh Tìm hiểu, nắm bắt rõ về sản phẩm của Công ty đang kinh doanh để phối hợp với Phòng KHKT tư vấn cho khách hàng và đối tác.
Xem thêm..
Chuyên viên Kinh doanh Thực hiện công tác chào hàng và bán hàng: Thực hiên báo giá, thương thảo hợp đồng, thí nghiệm sản phẩm với khách hàng; theo dõi và đôn đốc khách hàng chuyển tiền thanh toán và tiền tạm ứng cho Hợp đồng; theo dõi công nợ của Hợp đồng để tiến hành các biệ
Xem thêm..
Trưởng Phòng Phòng Quản lý thi công - Xây dựng kế hoạch nhân sự và định biên của Phòng - Phân công, điều phối, giao việc, hướng dẫn, kiểm tra công việc các nhân viên trong phòng - Tham gia công tác tuyển dụng, đào tạo, trực tiếp thực hiện đánh giá, khuyến khích, động viên, đề nghị khen
Xem thêm..
Chuyên viên Mua hàng trong nước Mua hàng cho sản xuất và kinh doanh của Công ty: mua nguyên liệu, vật tư, nhiên liệu, phụ liệu, thiết bị…đáp ứng các yêu cầu của các bộ phận trong công ty.
Xem thêm..
Giám đốc Nhà máy - Chi nhánh Hưng Yên Tổ chức, quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Chi nhánh Hưng Yên đảm bảo hiệu quả và theo yêu cầu của Công ty.
Xem thêm..
Nhân viên kỹ thuật - Chi nhánh Hưng Yên Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về công tác quản lý, sử dụng máy móc thiết bị có hiệu qủa nhất
Xem thêm..