Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
Kỹ sư thi công Thiết kế bản vẽ thi công, và trình duyệt theo yêu cầu của dự án Công ty tham gia.
Xem thêm..
Công nhân vận hành máy cắt phôi CNC - Chi nhánh Hưng Yên Thực hiện vận hành các máy móc thiết bị theo hướng dẫn kỹ thuật vận hành, đặc biệt là máy cắt phôi bằng khí Gas/ Plasma trên máy CNC.
Xem thêm..
Chuyên viên phòng Kế hoạch Kỹ thuật Xử lý thông tin đầu vào và thực hiện kế hoạch công việc liên quan đến đấu thầu, đề xuất biện pháp, phương án thay đổi giá theo từng trường hợp cụ thể.
Xem thêm..
Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Lập kế hoạch, phương án triển khai, quản lý và thực hiện theo Quy trình quản lý Dự án thi công xây lắp của Công ty (triển khai công việc từ giai đoạn đấu thầu, thi công xây lắp đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng).
Xem thêm..
Trưởng Phòng Kế hoạch Kỹ thuật Lập kế hoạch, phương án triển khai, quản lý và thực hiện theo Quy trình quản lý Dự án thi công xây lắp của Công ty (triển khai công việc từ giai đoạn đấu thầu, thi công xây lắp đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng).
Xem thêm..
Nhân viên Quản lý kỹ thuật kiêm KCS - Làm việc tại Hưng Yên Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về công tác quản lý máy móc, thiết bị, kiểm tra chất lượng có hiệu quả
Xem thêm..
Nhân viên Quản lý kỹ thuật kiêm KCS - Làm việc tại Hưng Yên Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh về công tác quản lý máy móc, thiết bị, kiểm tra chất lượng có hiệu quả
Xem thêm..
Nhân viên Kinh doanh dự án - Làm việc tại TP HCM Theo dõi và hệ thống danh sách khách hàng đang thực hiện theo khu vực, theo nhà thầu, theo Ban quản lý dự án…
Xem thêm..
Nhân viên kế toán hành chính - Làm việc tại Hưng Yên Phối hợp với bộ phận kỹ thuật và bộ phận sản xuất lập yêu cầu mua vật tư, xuất kho để phục vụ cho sản xuất.
Xem thêm..