Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
01 vị trí nhân viên kinh doanh Mô tả công việc: - Số lượng cần tuyển: 01 người - Quản lý khách hàng của các dự án của Công ty và phát triển thêm các khách hàng mới. - Mở rộng thị trường sản phẩm. - Tiếp xúc các dự án giao thông, các nhà thầu xây dựng trong khu vực được giao. - Các
Xem thêm..
Nhân viên kế toán kiêm hành chính Kiểm tra lại giá vật tư, thiết bị, máy móc, nhân công trên cơ sở dự trù của ĐTC (Đội thi công) đã lập để làm cơ sở cho TP xem xét trình BGĐ phê duyệt.
Xem thêm..
02 vị trí kỹ sư xây dựng công trình dân dụng + Số lượng tuyển: 02, 1 làm việc tại HN & 1 làm việc tai TP. HCM + Hỗ trợ kỹ thuật cho các dòng sản phẩm Công ty kinh doanh theo yêu cầu của các phòng/ban. + Nghiên cứu các dòng sản phẩm mới để đưa ra thị trường.
Xem thêm..
Chuyên viên kỹ thuật -Phòng quản lý thi công Xử lý thông tin đầu vào của dự án, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ cho công tác thi công các công trình công ty tham gia
Xem thêm..