Chọn ngôn ngữ: English | Tiếng Việt
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Tuyển 01 Chuyên viên Kiểm soát chất lượng làm việc tại trụ sở Hà Nội
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN THU HỒI CÔNG NỢ Tuyển 01 Chuyên viên Thu hồi Công nợ làm việc tại Trụ sở Hà Nội
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN PR Tuyển 01 Chuyên viên PR làm việc tại Hà Nội
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (TẠI CHI NHÁNH HCM) Tuyển Trưởng phòng Kinh doanh tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] THỰC TẬP SINH MUA HÀNG QUỐC TẾ Tuyển dụng 02 Thực tập sinh Mua hàng Quốc tế - Phòng Mua hàng
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ Tuyển 01 Chuyên viên Kế toán Thuế
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN MUA HÀNG QUỐC TẾ Tuyển 03 vị trí Chuyên viên Mua hàng quốc tế - Phòng Mua hàng
Xem thêm..
[VĨNH HƯNG] CHUYÊN VIÊN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ Tuyển 01 Chuyên viên Kế toán Bán hàng và Công nợ - Phòng TCKT
Xem thêm..